• Perpustakaan Universiti Malaya
 • query_perpustakaan@um.edu.my
 • +60379567800
logo
logo

Perpustakaan Utama

 
 • Koleksi Umum

Koleksi rak terbuka terdiri daripada buku teks dan monograf pelbagai mata pelajaran yang diperoleh untuk menyokong pembelajaran, pengajaran dan keperluan penyelidikan Universiti. Semua kakitangan akademik, pelajar dan ahli berdaftar yang sah di Perpustakaan dibenarkan meminjam dari koleksi ini.

 • Koleksi Teras Akademik

Koleksi Teras Akademik terdiri daripada buku teks, yang dicadangkan oleh pensyarah untuk pelajar mereka.

 • Koleksi Rujukan

Sumber rujukan seperti kamus, ensiklopedia, buku panduan, direktori dan panduan sumber untuk penyelidikan.

 • Jurnal Berjilid

UML melanggan kebanyakan jurnal teras dalam pelbagai bidang. Jilid bercetak yang terdahulu disimpan di perpustakaan.

 • Kindle

Perpustakaan Universiti Malaya menawarkan para pengguna peluang untuk mencuba teknologi yang semakin popular ini. Kindle Library UM telah dimuatkan dengan tajuk Pemenang, Popular, Motivasi dan Inspirasi dan banyak lagi. Pelajar dan kakitangan perpustakaan kini layak untuk meminjam Kindle selama dua minggu.

 • Mikrofis / Mikrofilm

Koleksi ini mengandungi artikel, buku, sintesis penyelidikan, kertas persidangan dan laporan teknikal, akhbar dalam format microfis & mikrofilm.

 • Tesis & Disertasi

Koleksi ini terdiri daripada tesis dan disertasi pelajar pascasiswazah Universiti Malaya dan juga judul terpilih dari Universiti Nasional Singapura. Ini adalah koleksi akses tertutup.

 • Koleksi Bacaan Bebas

Koleksi ini mengandungi buku fiksyen dan bukan fiksyen yang popular untuk dipinjam. Novel dan koleksi bacaan seperti motivasi, biografi, koleksi puisi, fiksyen dewasa muda, humor, tulisan sains popular, dan banyak lagi ditulis dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.Koleksi Rujukan Sumber rujukan seperti kamus, ensiklopedia, buku panduan, direktori dan panduan sumber untuk penyelidikan.

 • Audio & Video

Perpustakaan Universiti Malaya mempunyai koleksi media untuk menyokong penyelidikan dan pengajaran dan pembelajaran. Antara koleksi dalam unit media ialah VH, CD, plat hitam, blu-ray. Terdapat koleksi yang hanya boleh digunakan di perpustakaan menggunakan peralatan yang disediakan. Di samping itu, bahan bukan akademik seperti filem boleh dipinjam mengikut kelayakan pinjaman


Perpustakaan Perubatan T. J. Danaraj

 

Koleksi Perpustakaan Perubatan T. J. Danaraj terdiri daripada buku teks, monograf, jurnal, tesis dan kertas persidangan dalam sains perubatan dan kesihatan. Terdapat juga koleksi buku elektronik dan jurnal elektronik yang boleh diakses melalui Pangkalan Data. Maklumat mengenai Koleksi Perubatan boleh didapati melalui Pendeta Discovery (Katalog Dalam Talian). Dengan mematuhi piawaian antarabangsa, Perpustakaan Perubatan menggunakan Skim Klasifikasi Perpustakaan dan Pengelasan Perubatan (MeSH) dalam kerja-kerja pengkatalogan dan klasifikasi.

 • Koleksi Umum

Koleksi umum yang terdiri daripada buku teks dan monograf dalam bidang sains dan sains kesihatan di Perpustakaan Perubatan bertujuan untuk menyokong keperluan pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan Fakulti Perubatan dan Pusat Perubatan Universiti Malaya.

 • Koleksi Teras Akademik

Koleksi buku teks yang disarankan oleh pensyarah Fakulti Perubatan untuk kegunaan rujukan para pelajar. Koleksi ini disimpan di kaunter perkhidmatan untuk pinjaman tempoh 7 hari.

 • Koleksi Malaysiana

Satu salinan setiap monograf dan jurnal berkaitan perubatan dan kesihatan di Malaysia disimpan sebagai koleksi tertutup dalam koleksi Malaysiana.

 • Koleksi Rujukan

Sumber rujukan utama seperti kamus, ensiklopedia, buku panduan, direktori dan sumber panduan penyelidikan dalam bidang perubatan, kesihatan, kejururawatan dan sumber rujukan lain seperti laporan tahunan dan laporan statistik disediakan kepada pengguna perpustakaan di bahagian rujukan.

 • Koleksi Tesis

Koleksi ini terdiri daripada tesis pelajar pascasiswazah Ph.D dan Masters dari Fakulti Perubatan, Universiti Malaya dan National University of Singapore

 • Koleksi CD-ROM/DVD

Koleksi ini terdiri daripada CD-ROM dan DVD dalam pelbagai aspek Sains Perubatan untuk menyokong pembelajaran dan pengajaran di Fakulti Perubatan. Bahan ini boleh didapati di kaunter perkhidmatan pelanggan

 • Koleksi Bacaan Bebas

Ia terdiri daripada bahan bacaan santai untuk memastikan bahawa pelajar perubatan mempunyai akses kepada bahan bacaan yang tidak semata-mata bersifat perubatan dan akademik. Koleksi ini termasuk novel, biografi, drama, puisi, hobi dan hal ehwal semasa.

 • Koleksi Sumber Elektronik

Perpustakaan melanggan pangkalan data dalam pelbagai bidang pengajian. Pangkalan data ini boleh diakses menerusi laman A-Z Online Databases di https://umlibguides.um.edu.my/az.php


Perpustakaan Undang-Undang Tan Sri Prof. Ahmad Ibrahim

 

Koleksi Perpustakaan Undang-Undang adalah yang terbesar dan paling komprehensif di Malaysia. Sehingga kini, terdapat lebih daripada 125,000 naskhah. Koleksi tersebut dibahagi dan disusun mengikut jenis dan liputan tertentu

 • Koleksi Malaysiana

Bahan bacaan undang-undang tempatan mengenai Malaysia, ditulis oleh warga Malaysia dan diterbitkan di dalam atau di luar negara, terdiri daripada kedua-dua sumber primer dan sekunder seperti perundangan, kes undang – undang, warta kerajaan, perbahasan parlimen, buku teks, dan soalan peperiksaan.

 • Koleksi Buku Teks

Buku teks meliputi pelbagai topik undang-undang dan bidang kuasa disusun mengikut kod topik. Kod topik ada dipapar untuk panduan pengguna.

 • Koleksi Bacaan Bebas

Bahan-bahan dalam koleksi ini terdiri daripada bahan bacaan ringan meliputi fiksyen, pengetahuan am, kesihatan, psikologi dan motivasi.

 • Koleksi Braille

Terdapat hampir 300 judul bahan dalam format Braille yang boleh digunakan oleh pelajar istimewa.

 • Koleksi Rujukan

Koleksi ini hanya boleh digunakan di dalam Perpustakaan sahaja. Koleksi ini terdiri daripada buku-buku rujukan seperti ensiklopedia, kamus, buku panduan, Halsbury, digest, maxim, buku tahunan, abstrak, “citators” dan indeks.

 • Koleksi Laporan Undang-undang Negara Komanwel & Bukan Komanwel

Koleksi ini terdiri daripada kes-kes mahkamah dari pelbagai negara komanwel di antaranya India, Pakistan, Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat.

 • Koleksi Akses Tertutup

Koleksi ini hanya boleh diakses oleh kakitangan Perpustakaan sahaja. Ia terdiri daripada tesis dan disertasi, latihan ilmiah, kertas persidangan yang telah diterbitkan , tidak diterbitkan dan bahan helai cerai.

 • Koleksi Jurnal

Koleksi jurnal berjilid dan jurnal kini bukan tempatan ditempatkan di sini. Jurnal disusun mengikut judul dan senarai jurnal ada disimpan di Kaunter Perkhidmatan di Aras Bawah.

 • Koleksi Teras Akademik

Koleksi ini diletakkan bersama-sama dengan Koleksi Akses Tertutup. Ia merupakan senarai bacaan yang dicadangkan oleh pensyarah untuk rujukan pelajar dan boleh dipinjam untuk tempoh tiga (7 ) hari.

 • Koleksi Undang-Undang Antarabangsa

Sumber-sumber yang berkaitan dengan perjanjian dan bahan-bahan yang berkaitan dengan perundangan mahkamah dan tribunal antarabangsa, dokumentasi rasmi dan tulisan-tulisan ilmiah dalam undang-undang antarabangsa, termasuk penerbitan dan jurnal serta maklumat mengenai panduan penyelidikan, buku teks dan penerbitan dari United Nation.

 • Koleksi Sumber Elektronik

Perpustakaan melanggan pangkalan data dalam pelbagai bidang pengajian. Pangkalan data ini boleh diakses menerusi laman A-Z Online Databases di https://umlibguides.um.edu.my/az.php


Perpustakaan Peringatan Za'ba

 
 • Monograf

Buku-buku koleksi Malaysiana yang diterbitkan di dalam dan di luar negara, terutamanya dalam bidang bahasa Melayu, kesusasteraan dan budaya, kamus Melayu / Indonesia sejak dari yang diterbitkan pada abad ke-17 hingga sekarang.

 • Kertas Kerja Persidangan

Kertas persidangan yang tidak diterbitkan atau diterbitkan di seminar atau persidangan yang diadakan di Malaysia. Kertas kerja persidangan tersebut yang telah diindeks, boleh dilihat melalui pangkalan data indek i-Malaysiana di Pendeta Discovery (Web Pac)

 • Penerbitan bahan bersiri dan Penerbitan Rasmi

Penerbitan bersiri dan penerbitan rasmi terutamanya laporan tahunan dan bahan berkaitan lain yang diterbitkan oleh Jabatan Kerajaan dan Badan Berkanun di Malaysia.

 • Manuskrip

Manuskrip asli dan manuskrip dalam format mikrofilem /’microfiche’ terutama bahasa Melayu, kesusasteraan dan Islam.

 • Koleksi Peribadi

Koleksi yang disumbangkan atau diperoleh daripada individu / tokoh terkemuka seperti Allahyarham Tan Sri Zainal Abidin bin Ahmad terkenal dalam bidang kajian Melayu, termasuk koleksi surat-surat peribadi beliau (Koleksi Za’ba), Ungku Abdul Aziz seorang ahli ekonomi dan bekas Naib Canselor Universiti Malaya (Koleksi Ungku Aziz), Natonalis Melayu lbrahim Ya’kob (koleksi Ibrahim Ya’kob) dan koleksi buku Father Pindato mengenai Portugis.


Perpustakaan Alam Bina

Koleksi ini memberi keutamaan kepada program pengajaran dan pembelajaran Fakulti Alam Sekitar Binaan terutamanya dalam bidang seni bina, pengurusan estet, pengukuran kuantiti, ukur bangunan dan perancangan bandar. Bahan perpustakaan termasuk sumber primer dan sekunder, seperti buku, jurnal, buku rujukan, disertasi dan tesis, prosiding persidangan dan sumber elektronik.


Perpustakaan Pergigian

 

Perpustakaan Pergigian menyediakan keperluan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan bagi kakitangan akademik, pelajar sarjana muda, pelajar pascasiswazah dan penyelidik Fakulti Pergigian.

Maklumat mengenai Koleksi Pergigian boleh didapati melalui Pendeta Discovery (Katalog Akses Awam Atas Talian). Dengan mematuhi amalan antarabangsa, Perpustakaan Pergigian menggunakan Skim Klasifikasi Perpustakaan dan Pengkhususan Perubatan (MeSH) dalam kerja pengkatalogan dan klasifikasi.


Perpustakaan Pengajian Asia Timur

 

Perpustakaan Pengajian Asia Timur mempunyai koleksi kira-kira 70,000 jilid, yang terdiri daripada barangan dalam bahasa Cina, Jepun dan Korea. Koleksi ini memfokuskan pada kebanyakan buku mengenai kesusasteraan Cina klasik dan moden, bahasa dan linguistik Cina, sejarah dan falsafah.

Perpustakaan ini mempunyai koleksi istimewa bahan-bahan Malaysiana. Penerbitan mengenai Malaysia, ditulis oleh rakyat Malaysia dan diterbitkan di Malaysia dengan nilai akademik dikumpulkan. Pengguna boleh mengakses item tersebut dengan kebenaran khas. Selain itu, akhbar tempatan China Sin Chew Daily dan Nanyang Siang Pau disimpan selama satu tahun untuk memenuhi keperluan rujukan.


Perpustakaan Pendidikan

 

Koleksi ini memberi keutamaan kepada program pembelajaran dan pengajaran Fakulti Pendidikan terutama dalam bidang yang berkaitan dengan pendidikan di Malaysia dan bidang kerja seperti pendidikan awal kanak-kanak, pengurusan pendidikan, sosiologi dan psikologi pendidikan, dan sebagainya. Bahan perpustakaan termasuk kedua-dua sumber primer dan sekunder, seperti buku, jurnal, buku rujukan, disertasi dan tesis, prosiding persidangan dan sumber elektronik.

Katalog dalam talian perpustakaan, dikenali sebagai Pendeta WebPAC ialah katalog kesatuan rangkaian Perpustakaan Universiti Malaya yang menyediakan akses kepada pegangan koleksi bahan dan boleh diakses oleh orang lain melalui Internet.

 • Koleksi Umum

Perpustakaan Pendidikan mempunyai koleksi umum kira-kira 11,000 perkara yang terdiri daripada buku teks, buku rujukan, dan buku panduan, jurnal dan lain-lain.

 • Tesis dan Disertasi

Koleksi yang semakin berkembang ini terdiri daripada kerja-kerja yang dihasilkan oleh pelajar sarjana dan pascasiswazah Fakulti Pendidikan.

 • Jurnal, Pangkalan Data Dalam Talian dan e-Buku

Perpustakaan melanggan jurnal bercetak, pangkalan data dalam talian – kebanyakannya jurnal teks penuh dan e-book, yang boleh diakses menerusi rangkaian kampus dan akses jauh dari rumah individu pengguna berdaftar.


Perpustakaan Kejuruteraan

 

Koleksi yang dibangunkan mengutamakan program pembelajaran dan pengajaran Fakulti Kejuruteraan terutamanya dalam bidang kejuruteraan bioperubatan, kejuruteraan awam, kejuruteraan kimia, kejuruteraan elektrik, dan kejuruteraan mekanikal. Bahan perpustakaan termasuk sumber primer dan sekunder, seperti buku, jurnal, buku rujukan, disertasi dan tesis, piawaian dan sumber elektronik. Semua maklumat bahan boleh diakses melalui “Pendeta Discovery”.

 • Koleksi Umum

Koleksi yang ditempatkan di rak terbuka dan bertujuan untuk menyokong tujuan pengajaran dan pembelajaran.

 • Koleksi Teras Akademik

Semua bahan bacaan yang disyorkan yang dicadangkan oleh pensyarah dalam senarai bacaan mereka. Bahan diletakkan di rak terbuka dan ditanda dengan pelekat berwarna.

 • Koleksi Rujukan

Koleksi terdiri daripada semua bahan rujukan seperti kamus, ensiklopedia, buku panduan, dan lain-lain.

 • Koleksi Tesis

Semua latihan akademik, disertasi dan tesis yang ditulis oleh pelajar Fakulti Kejuruteraan boleh didapati di sini. Koleksi ini hanya untuk rujukan sahaja.

 • Koleksi Piawaian

Koleksi ini terdiri daripada pelbagai jenis piawaian. Antaranya piawaian SIRIM, British, European, International dan sebagainya. Bahan ini hanya boleh digunakan untuk rujukan di dalam Perpustakaan sahaja.


Perpustakaan Pengajian India

 

PENGENALAN–SEJARAH PENUBUHAN : Pada sekitar pertengahan tahun 1950an, Jabatan Pengajian India ditubuhkan di Universiti Malaya (Singapura) dan suatu koleksi buku-buku Tamil yang merangkumi subjek-subjek yang ditawarkan di Jabatan tersebut telah mula dikumpulkan. Pada tahun 1959, dengan penubuhan Universiti Malaya di Kuala Lumpur, satu keputusan dasar telah diambil untuk memindahkan buku-buku dari Perpustakaan Universiti di Singapura ke Perpustakaan di Kuala Lumpur. Koleksi buku-buku Tamil merupakan antara koleksi yang terlibat dalam proses pemindahan ini. Sejak perpindahannya, koleksi buku-buku Tamil ini diletakkan di bangunan Perpustakaan Utama Universiti Malaya.

Sejurus dengan pertambahan koleksi, pada tahun 1999, Perpustakaan Pengajian India berpindah ke bangunan Institut Pengajian Siswazah yang kini dikenali sebagai Bangunan Perpustakaan Peringatan Za’ba. Sejak itu, perpustakaan ini diklasifikasikan sebagai perpustakaan khusus dan mula beroperasi dengan melaksanakan urusan perolehan, pemerosesan, pinjaman dan pulangan secara berasingan.

 • Koleksi Umum

Monograf / Buku : Koleksi ini mengandungi bahan berkaitan Pengajian Tamil terutamanya dalam bidang bahasa, sastera klasik & moden, budaya, sains, perubatan moden & traditional, pertanian, kejuruteraan, ekonomi, politik, pendidikan, muzik, sejarah, biografi, seni, antropologi, sosilogi, psikologi dan sastera terjemahan.

Kertas Kerja Persidangan : Koleksi ini mengandungi kertaskerja persidangan yang diperoleh secara hadiah daripada penganjur persidangan, dibeli atau sumbangan daripada staf akademik Universiti Malaya.

 • Koleksi Rujukan

Jurnal & Majalah : Perpustakaan telah melanggan kebanyakan jurnal-jurnal utama dalam pelbagai bidang pengajian dan perpustakaan turut mendapat sumbangan hadiah daripada individu dan persatuan. Isu-isu semasa (21 tajuk) dan kebelakangan (jurnal berjilid) (46 tajuk) disimpan secara berasingan.

Akhbar Tamil : Perpustakaan Pengajian India melanggan 2 jenis akhbar Tamil tempatan Makkal Osai dan Malaysia Nanban. Akhbar-akhbar kebelakangan bermula dari tahun 2008 sehingga terkini disimpan dalam pejabat am untuk tujuan pemeliharaan. Salinan fotokopi dan rujukan kepada bahan ini hanya boleh dibuat setelah mendapat kebenaran daripada pihak perpustakaan.

Kamus & Ensiklopedia : Koleksi ini terdiri daripada Va:l-viyat Kalanjciyam (16 jilid), Tamil Lexicon (28 jilid), Ativiyal Kalanjciyam (10 jilid), Kalaik Kalanjciyam (20 jilid) dan Pe:rakara:thi (8 jilid). Selain koleksi yang berjilid ini, terdapat berpuluh-puluh kamus yang merangkumi pelbagai bidang disimpan untuk rujukan.

Latihan Ilmiah : Koleksi ini mengandungi latihan ilmiah yang diterima daripada Jabatan Pengajian India semenjak tahun 1999 sehingga terkini.

 • Koleksi Tamil Malaysiana

Monograf : Buku-buku koleksi Malaysiana yang diterbitkan di dalam dan di luar negara, terutamanya dalam bidang bahasa Tamil, kesusasteraan Tamil, tradisi dan budaya masyarakat Tamil dan India, kamus dan ensiklopedia Tamil sejak dari yang diterbitkan pada abad awal tahun 1930an.

Kertas Kerja Persidangan : Kertas persidangan yang tidak diterbitkan atau diterbitkan di seminar atau persidangan yang diadakan di Malaysia. Kertas kerja persidangan tersebut yang telah diindeks, boleh dilihat melalui pangkalan data indek i-Malaysiana di Pendeta Discovery (Web Pac). Koleksi Tamil Malaysiana dengan sejumlah 2,800 judul terdiri daripada; (1) Karya-karya mengenai Malaysia dalam Bahasa Tamil yang diterbitkan di luar Negara; (2) Karya-karya Bahasa Tamil oleh pengarang yang berasal dari Malaysia. (3) Karya-karya bahasa Tamil yang diterbitkan di Malaysia.


Perpustakaan Pengajian Islam, Kampus Utama, Kuala Lumpur

 

Koleksi Perpustakaan Pengajian Islam terdiri daripada buku, jurnal, tesis, dan kertas persidangan. Semua maklumat bahan boleh diakses melalui Pendeta Discovery.

 • Koleksi Umum

Koleksi yang ditempatkan di rak terbuka dan bertujuan untuk menyokong tujuan pengajaran dan pembelajaran.

 • Koleksi Teras Akademik

Menempatkan semua bahan bacaan yang dicadangkan oleh pensyarah dalam senarai bacaan. Boleh dipinjam 7 hari.

 • Koleksi Rujukan

Koleksi terdiri daripada semua bahan rujukan seperti kamus, ensiklopedia, buku panduan, dan lain-lain.

 • Koleksi Tesis

Semua latihan akademik, disertasi dan tesis yang ditulis oleh pelajar Akademi Pengajian Islam boleh didapati di sini. Koleksi ini hanya untuk rujukan sahaja.

 • Koleksi Bacaan Bebas

Koleksi bacaan bebas terdiri daripada bahan bacaan ringan seperti novel, hobi, hal ehwal semasa. Ia bertujuan untuk menggalakkan pelajar membaca selain buku akademik.


Perpustakaan Pengajian Islam, Kampus Bachok, Kelantan

 

Perpustakaan ini mempunyai koleksi lebih daripada 35,000 jilid, yang terdiri daripada bahan bercetak dan bukan cetak dalam bahasa Arab, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan lain-lain.

Koleksi Red Spot yang terdiri daripada pakej yang disarankan oleh pensyarah sebagai sebahagian daripada senarai bacaan kursus mereka dan Koleksi Audio-Visual juga tersedia.


 

Perpustakaan Bahasa & Linguistik

 

Perpustakaan Bahasa & Linguistik mempunyai koleksi 21,350 tajuk yang terkini, yang mencerminkan pengajaran dan pengajaran dalam bahasa dan bidang linguistik. Perpustakaan menyediakan koleksi dalam pelbagai bahasa (iaitu Melayu, Inggeris, Cina, Jepun, Arab, Korea, dll), terdiri daripada buku teks, monograf, bahan AV (kaset, CD, DVD), koleksi rujukan (kamus, ensiklopedia, dan lain-lain) dan koleksi simpanan akademik (tempat merah). Perpustakaan juga menyediakan koleksi disertasi oleh pelajar-pelajar Fakulti Bahasa dan Linguistik.


Perpustakaan Akademi Pengajian Melayu

 

Jumlah koleksi di perpustakaan adalah hampir 11,000 terdiri daripada buku, tesis, kertas projek dan kertas persidangan. Bahan bacaan teras utamanya adalah berkaitan dengan pendidikan dan bidang kerja Melayu seperti kesusasteraan Melayu, koleksi linguistik dan sosiokultur. Walaupun koleksi itu hanya untuk rakaman rujukan dan tutup sahaja, semua pengguna dibenarkan melakukan pinjaman dalaman.


Arkib UM

Arkib Universiti Malaya mengandungi bahan bercetak dan tidak bercetak yang mempunyai nilai sejarah yang berkaitan dengan Universiti Malaya. Berikut adalah sumber-sumber yang terdapat dalam koleksi: Universiti Bulletin, Laporan Tahunan, buku, jurnal, foto, CD (mengandungi laporan projek, latihan akademik, disertasi, tesis, dll.), Bahan AV, trofi, pakaian, jemputan.

Selain itu, Arkib Universiti Malaya juga menguruskan Institusi Repositori, seperti Repositori Penyelidikan Universiti Malaya yang menyusun rencana penyelidikan yang dihasilkan oleh komuniti Universiti; Repositori Pelajar, yang menempatkan laporan projek, disertasi dan tesis yang dihasilkan oleh pelajar dan kakitangan, serta Memori UM yang menempatkan koleksi gambar sejarah dari penubuhan Universiti Malaya di Singapura sehingga kini.


Last Update: 27/12/2021