• Perpustakaan Universiti Malaya
 • query_perpustakaan@um.edu.my
 • +60379567800
logo
logo

Pengenalan


Belajar bagaimana untuk mencari, menilai, dan menggunakan sumber-sumber untuk menyokong penyelidikan anda dengan membangunkan kemahiran literasi maklumat anda. Maklumat tersedia dalam pelbagai format, medium, dan versi. Penyelidik perlu memiliki kemahiran maklumat untuk membolehkan mereka mengambil manfaat daripada pelbagai sumber yang ada dan untuk mengambil, menilai, dan menggunakan maklumat tersebut secara berkesan. Kursus tiga minggu ini dari Universiti Malaya akan memberikan anda kemahiran literasi maklumat yang diperlukan untuk menjadi penyelidik yang lebih baik dan lebih berkesan.

Maklumat Lanjut

Hasil Pembelajaran


 • Setelah menyelesaikan kursus ini, peserta akan keluar dengan kemahiran literasi maklumat yang ditingkatkan, memperlengkapi mereka untuk menavigasi landskap digital yang rumit.
 • Membangunkan kemahiran pemikiran kritis untuk menilai kredibiliti, kebolehpercayaan, dan kerelevanan sumber maklumat.
 • Memahami prinsip integriti akademik, termasuk penulisan rujukan yang betul dan mengelakkan plagiarisme.
 • Menggalakkan sikap pembelajaran berterusan, mendorong penyelidik untuk sentiasa mengikuti perkembangan maklumat, alat, dan metodologi baru sepanjang kerjaya mereka.

Kandungan Kursus


 • Introduction to Information Literacy (13 steps)        
 • Digital Literacy (11 steps)        
 • Scholarly Publication and Research Visibility (14 steps)        
 • Research Ethics and Plagiarism (13 steps)        
 • Citation and Referencing (11 steps)

Pendidik


Para pendidik merupakan pustakawan di Perpustakaan Universiti Malaya dengan pelbagai latar belakang pendidikan. Kursus ini telah dibangunkan berdasarkan kursus literasi maklumat dan dinaik taraf untuk memenuhi keperluan orang ramai yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, seperti pustakawan, penyelidik, pensyarah sains maklumat, atau pelajar.

Kursus ini akan mengajar individu kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencari, menilai, menggunakan, dan menyampaikan maklumat secara berkesan dan bertanggungjawab. Kami menggalakkan anda untuk mengambil bahagian secara aktif, bertanya soalan dan berkongsi pandangan anda sepanjang kursus. Persekitaran kolaboratif yang kami pupuk akan membolehkan anda mendapat manfaat daripada kebijaksanaan kolektif dan pengalaman rakan peserta anda, mewujudkan komuniti pembelajaran yang bertenaga.

Mohd Faizal Hamzah (Dr.)
Doc.Of Philosophy (Info.Mgt) (UiTM), MLIS (UiTM),B.Sc Information Studies (UiTM)
Email: faizal586@um.edu.my
Amir Hamzah Alias
Ranita Hisham (Dr.)
PhD Family Medicine (UM),MLIS (UiTM), B.Sc (Hons) Information Studies (UiTM)
Email:ranita@um.edu.my
Zanaria Saupi Udin

MLIS (UM),B.Humanities (Deakin)

Email:xana@um.edu.my

Noor Hasanah Mohd Hanafi
MLIS (Uitm), B.Sc Information Studies (UiTM), Dip.Lib(UiTM)

Email: mnoorhasanah@um.edu.my
Amir Hamzah Alias
Norazlina Dol
Master of Educational Management (UM), B.Sc Information Studies (UiTM)
Email: azliena@um.edu.my
Hanani Fauzi
MLIS (UM), B.Sc Information Studies (UiTM)

Email: hananif@um.edu.my
Juhaida Abd Rahim
MLIS (UIAM), B.Islamic Revealed Knowledge & Heritage (UIAM)
Email:juhaida@um.edu.my
Amir Hamzah Alias
Sabariah Basir
MLIS (IIUM),B.Sc (Ecology)(Malaya)

 Email:sabariah02@um.edu.my
Siti Norfateha Azwa Adnan
MLIS (UiTM), B.Sc Library & Information Management( UiTM)
Email: norfateha@um.edu.my

Daftar Kursus


 1. Lawat halaman https://www.futurelearn.com/register
 2. Daftar masuk
 3. Isikan nama pertama. Nama keluarga atau inisial.
 4. Alamat emel Pilih kata laluan (min. 10 aksara)

Last Update: 19/01/2024