• Perpustakaan Universiti Malaya
  • query_perpustakaan@um.edu.my
  • +60379567800
logo
logo

Pembelajaran Dari Pakar

MEWUJUDKAN STRATEGI CARIAN YANG BERKESAN UNTUK PENCARIAN SUMBER PERPUSTAKAAN

Perlu bantuan dengan penggunaan asas EndNote (Software Management Bibliographic), kemahiran penyelidikan yang berguna terutamanya dalam pelbagai pangkalan data dalam talian atau petua mengenai carian yang berkesan pada platform akses terbuka? Datang dan sertai kami pada sesi kami dan Pustakawan Kemahiran Maklumat kami mungkin dapat membantu anda!  Cara Mendaftar?

​​​


Sesi Yang Ditawarkan


EndNote Perisian Pengurusan Rujukan

EndNote adalah program perisian mengurus rujukan yang membolehkan anda mengumpulkan dan mengatur rujukan anda dan membuat bibliografi. Sertai kami kerana kami akan membimbing anda dari pemasangan, input manual, mengimport rujukan dari pelbagai platform, sehingga membuat bibliografi dan senarai rujukan anda. Jangan bimbang, kami juga akan membimbing anda bagaimana untuk membuat petikan dalam teks anda dengan betul.

Pendeta Discovery & Sumber Digital

Pengenalan kepada pelbagai koleksi perpustakaan dan bagaimana untuk menerokai Pendeta Discovery, Katalog atas talian kami. Sesi ini juga meliputi peminjaman, tempahan, dan pembaharuan yang boleh anda lakukan secara dalam talian. Datang dan cari sumber digital kami dan pelbagai repositori yang merangkumi sumber seperti tesis dan sumber elektronik.

A-Z Online Databases

Perlukan akses kepada Pangkalan Data Terkini yang Dilanggan atau sumber Digital yang lain, walaupun dari rumah?  A-Z Online Databases merupakan platform pusat sehenti untuk sumber digital dan dapatkan maklumat mengenai pelbagai jenis platform dan pangkalan data untuk keperluan penyelidikan, pengajaran dan pembelajaran anda

Systematic Review

Kajian sistematik merangkum hasil kajian penjagaan kesihatan yang dirancang dengan teliti (ujian terkawal) dan memberikan bukti yang tinggi tentang keberkesanan intervensi penjagaan kesihatan

Last Update: 27/12/2021