• Perpustakaan Universiti Malaya
  • query_perpustakaan@um.edu.my
  • +60379567800
logo
logo

MALAYSIAN THESES ONLINE (MyTO)


MyTO ialah inisiatif disertasi tesis elektronik (ETD) untuk menguruskan koleksi tesis dan disertasi universiti awam dan swasta di Malaysia. MyTO telah ditubuhkan pada penghujung tahun 2005 untuk menjadi pusat repositori tesis Malaysia dan berkongsi koleksi tesis antara perpustakaan akademik di Malaysia secara elektronik. MyTO menyediakan akses mudah dan mendapatkan semula melalui enjin carian yang mendapatkan semula hasil carian yang tepat melalui carian mudah, gabungan pengendali Boolean, carian teks penuh dan menyediakan ciri penyemakan imbas. MyTO juga menyediakan beberapa format akses tesis untuk pengguna seperti abstrak, 24 muka surat penuh teks dan lengkap teks penuh.

MALAYSIAN ACADEMIC LIBRARY INFORMATION RESOURCES: INSTITUTIONAL REPOSITORY (MALRep)


MALRep ialah perkhidmatan penemuan yang membolehkan carian Repositori Institusi Perpustakaan Akademik Malaysia daripada pelbagai pangkalan data maklumat dengan menggunakan Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting Service (OAI-PMH). Pengesahan diperlukan apabila pengguna cuba mendapatkan dokumen teks penuh daripada perkhidmatan pihak ketiga esp. pangkalan data maklumat komersial. MALRep termasuk lebih daripada 520k rekod yang mewakili sumber digital daripada lebih 25 penyumbang. Rekod sumber digital akses terbuka yang tersedia melalui MALRep membawa kepada pelbagai bahan, dan termasuk: Artikel jurnal, Akhbar, Manuskrip, Teks digital, Imej fotografi (jpeg, tiff, gif), tesis dan kertas penyelidikan.

MALAYSIAN ACADEMIC LIBRARY UNION CATALOG (MALCat)


Perkhidmatan penemuan ini mampu mencari Katalog Kesatuan Perpustakaan Akademik Malaysia dan repositori institusi daripada pelbagai pangkalan data maklumat (Perkhidmatan OAI-PMH). Pengesahan diperlukan apabila pengguna cuba mendapatkan dokumen teks penuh daripada perkhidmatan pihak ketiga esp. pangkalan data maklumat komersial.

Last Update: 24/02/2022