• Perpustakaan Universiti Malaya
  • query_perpustakaan@um.edu.my
  • +60379567800
logo
logo

Buletin Perpustakaan; ISSN 0127-2578

Kekal Abadi adalah jurnal yang diterbitkan dua kali setahun dan hanya tersedia sebagai salinan elektronik. Mana-mana sumbangan artikel berkaitan dengan disiplin Sains Perpustakaan adalah dialu-alukan dan tertakluk kepada Kelulusan Editorial untuk penerbitan

baca lagi


Berita Terkini Perpustakaan

Lihat berita terkini perpustakaan mengenai acara, isu, program yang dirancang, dan kelas kemahiran maklumat. Berita akan dikemas kini setiap tiga bulan dan akan disebarkan melalui e-mel UM

baca lagi

w3docs logo


International Conference on Libraries, Information and Society

International Conference on Libraries, Information and Society (ICoLIS)dianjukan oleh Jabatan Sains Perpustakaan dan Maklumat, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya dan Perpustakaan Universiti Malaya. Persidangan ini diadakan sekali setiap dua tahun.

Baca Lagi

w3docs logo

Last Update: 23/02/2022