• Perpustakaan Universiti Malaya
  • query_perpustakaan@um.edu.my
  • +60379567800
logo
logo

With Knowledge We Lead


READING CAMPAIGN | UNIVERSITY OF MALAYA

Read@UM atau sebelum ini dikenali sebagai Read@Uni adalah inisiatif kempen membaca untuk semua universiti Malaysia yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Objektif utama program ini adalah untuk menjadikan kebiasaan membaca terutama di kalangan pelajar universiti yang meningkat dalam peratusan menjelang tahun 2020.

Bengkel "Speed Reading"

Fasilitator oleh Encik Azlan Chulan, bengkel ini dihadiri oleh lebih dari tiga puluh peserta. Keseluruhannya. Majoriti berkata sesi itu telah meningkatkan kelajuan bacaan mereka dengan ketara.

Rasai, Baca & Nikmati!

Pameran mengenai permainan Tradisional Melayu semasa Hari Terbuka Perpustakaan yang diadakan pada 2 Oktober hingga 3 Oktober 2019. Pameran ini memaparkan maklumat mengenai jenis permainan, arah bagaimana untuk bermain permainan dan sejarah. 

Kelab Buku

Kelab buku merupakan salah satu inisiatif yang diterajui oleh Perpustakaan Universiti Malaya (PUM) ke arah Read@Uni. Kemudahan yang disediakan untuk kelab buku ialah:

  • 100 judul buku yang dicadangkan oleh kelab
  • Meningkatkan jumlah dan tempoh pinjaman hanya untuk ahli-ahli kelab.
  • Ruang bacaan pada semua rangkaian perpustakaan UM
  • Perpustakaan menjadi hos kepada semua aktiviti kelab

Sesi Perkongsian : 'Buruj di Alam Melayu'

“Buruj di Alam Melayu” merupakan perkongsian hasil kajian yang dijalankan oleh Nurul Fatini Jaafar. Perkara menarik yang dikongsikan adalah gugusan bintang yang membentuk buruj ini diimaginasikan gambarannya mengikut kumpulan etnik atau mengikut kegiatan sosio-ekonomi penduduk setempat. Sebagai contoh, buruj orion, digambarkan sebagai belantik bagi etnik yang menjalankan aktiviti memburu. Buruj yang sama di kalangan etnik yang berbeza digambarkan sebagai bintang tahi kancil kerana mengikut mereka pada masa ini adalah musim kancil mengawan. Secara keseluruhan berdasarkan perkongsian ini, gugusan bintang atau buruj ini memainkan peranan yang amat penting bagi sesetengah kumpulan etnik tertentu. Buruj ini menjadi panduan kepada mereka untuk menentukan kesesuaian masa untuk mereka menjalankan kegiatan sosio-ekonomi. 

PERTANDINGAN MELUKIS &  KUIZ

Mike

PERTANDINGAN KARIKATUR


Pertandingan karikatur bersempena dengan Hari Bersama Pelanggan 2019 Perpustakaan UM pada 24-30 September 2019

John

KUIZ HARIAN (SEJARAH & AHLI SEJARAH)


Sertai kuiz harian kami dan memenangi hadiah. Kumpulkan semua jawapan dan serahkan pada hari Jumaat.  Semak pengumuman kami melalui ummail anda dari masa ke semasa.

Last Update: 27/12/2021