• Perpustakaan Universiti Malaya
 • query_perpustakaan@um.edu.my
 • +60379567800
logo
logo

Pengenalan


Perpustakaan Universiti Malaya yang ditubuhkan pada tahun 1962 di Kuala Lumpur merupakan  rangkaian sejumlah 17 buah perpustakaan akademik, berkomputer automasi sepenuhnya di dalam memberikan perkhidmatan dan bimbingan bersepadu kepada sistem pembelajaran dan penyelidikan Universiti Malaya secara khususnya. Perpustakaan Pendidikan merupakan salah satu perpustakaan subjek khusus di dalam rangkaian Perpustakaan Universiti Malaya. Dahulunya, kesemua koleksi bahan adalah disimpan di Fakulti Pendidikan sebelum pihak perpustakaan mendapat tanggungjawab untuk menguruskan sepenuhnya kesemua koleksi bahan pada tahun 2015. Fungsi teras Perpustakaan Pendidikan adalah untuk menyokong keperluan pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan siswazah, pelajar pascasiswazah, sarjana, pensyarah dan penyelidik di Fakulti Pendidikan. Malahan, ianya juga dibuka kepada pengguna berdaftar lain di perpustakaan, tertakluk kepada syarat dan polisi peminjaman. Kini, perpustakaan ini adalah di bawah tanggungjawab seorang Pustakawan Kanan dan dua orang Pembantu Perpustakaan sepenuh masa. Kapasiti penggunaaan adalah sehingga 30 orang pelajar pada satu masa. Perpustakaan Pendidikan yang berlokasi di Aras 1 Block C, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya boleh dikunjungi dan mudah diakses kepada semua pengguna semasa waktu pejabat.

 

Koleksi ini memberi keutamaan kepada program pembelajaran dan pengajaran Fakulti Pendidikan terutama dalam bidang yang berkaitan dengan pendidikan di Malaysia dan bidang kerja seperti pendidikan awal kanak-kanak, pengurusan pendidikan, sosiologi dan psikologi pendidikan, dan sebagainya. Bahan perpustakaan termasuk kedua-dua sumber primer dan sekunder, seperti buku, jurnal, buku rujukan, disertasi dan tesis, prosiding persidangan dan sumber elektronik.

Katalog dalam talian perpustakaan, dikenali sebagai Pendeta WebPAC ialah katalog kesatuan rangkaian Perpustakaan Universiti Malaya yang menyediakan akses kepada pegangan koleksi bahan dan boleh diakses oleh orang lain melalui Internet.

 • Koleksi Umum

Perpustakaan Pendidikan mempunyai koleksi umum kira-kira 11,000 perkara yang terdiri daripada buku teks, buku rujukan, dan buku panduan, jurnal dan lain-lain.

 • Tesis dan Disertasi

Koleksi yang semakin berkembang ini terdiri daripada kerja-kerja yang dihasilkan oleh pelajar sarjana dan pascasiswazah Fakulti Pendidikan.

 • Jurnal, Pangkalan Data Dalam Talian dan e-Buku

Perpustakaan melanggan jurnal bercetak, pangkalan data dalam talian – kebanyakannya jurnal teks penuh dan e-book, yang boleh diakses menerusi rangkaian kampus dan akses jauh dari rumah individu pengguna berdaftar.

 
 • Perkhidmatan Kaunter

Perpustakaan menyediakan perkhidmatan kaunter untuk meminjam dan mengembalikan bahan perpustakaan, dan juga untuk denda. Keistimewaan dan denda pinjaman adalah sama seperti yang digunakan oleh Perpustakaan Pusat. Keistimewaan pinjaman adalah terhad untuk 2 item sahaja untuk ahli berdaftar. Pengguna boleh meminta staf di kaunter mengenai perkara yang berkaitan dengan perpustakaan atau mendapatkan beberapa rujukan.

 • Akses WiFi

Akses disediakan di dalam bangunan dengan beberapa titik akses.

 • Kawasan Membaca

Perpustakaan Pendidikan menyediakan bidang bacaan untuk pelajar yang boleh didapati sehingga 50 pengguna setiap masa.

 

Zon Bebas


Ruang Belajar Berkumpulan / Individu


Polisi Pinjaman

No. Kategori Keahlian Koleksi Rak Terbuka Denda Lewat Pemulangan Buku
1. Ijazah Dasar 4 bahan / 30 hari RM0.50 / hari
2. Ijazah Tinggi 6 bahan / 30 hari RM0.50 / hari
5. Pensyarah (Sepenuh masa) 10 bahan / 60 hari RM0.50 / hari
6. Pegawai UM 10 bahan / 60 hari RM0.50 / hari

The Team

No. Nama Jawatan Emel No.Tel Imej Profil
1. Mohd Faizal Hamzah (Dr.) Pustakawan Kanan, Head faizal586@um.edu.my +60379675018
2, Suhaimi Rasol  Pembantu Pustakawan Kanan suhaimi_rasol@um.edu.my +60379675074
3. Hairulnizan Ramli  Pembantu Pustakawan Kanan hairulnizan@um.edu.my +60379675074


Alamat

Perpustakaan Pendidikan,
Aras Bawah, Blok C,
Fakulti Pendidikan,
Universiti Malaya, 50603 Lembah Pantai, Kuala Lumpur
No.Tel: +603-7967 5018

WAKTU PEMBUKAAN

 • Isnin-Jumaat8:00-17:00
 • Sabtu-AhadTutup
 • Sembahyang JumaatTutup
 • Cuti UmumTutup

Last Update: 18/04/2023