• Perpustakaan Universiti Malaya
  • query_perpustakaan@um.edu.my
  • +60379567800
logo
logo

Koleksi Za'ba

Pendeta Ulama Tan Sri Zainal Abidin Ahmad dilahirkan di kampung Bukit Kerdas pada 16 September 1895 (meninggal dunia pada 23 Oktober 1973) dan seorang sarjana agama yang terkenal dan satu-satunya di kampungnya yang dapat membaca dan menulis Jawi, sistem penulisan yang menggunakan aksara Melayu dan Arab. Beliau telah mengajar bahasa Melayu di Sekolah Pengajian Oriental dan Afrika, University of London dan kembali menjadi pensyarah kanan di Universiti Malaya. Beliau adalah Profesor Pengajian Melayu pertama di Universiti. Beliau diberi gelaran Tan Sri dan kemudian Pendeta atas sumbangan dan peningkatan bahasa Melayu. Koleksinya disumbangkan kepada Universiti Malaya pada 16 Oktober 1965. Ia terdiri daripada bahan-bahan yang berkaitan dengan bahasa Melayu dan kesusasteraan, bahasa Arab dan lain-lain perkara berkaitan dengan pengajian Islam, politik, sejarah dan pendidikan, selain surat-suratnya. Kebanyakan bahan-bahan ini diterbitkan seawal tahun 1908. Surat-menyurat peribadi dan rasminya mendedahkan gaya hidup dan kebudayaan pada hari-hari awal di negara ini dan pandangannya mengenai isu semasa. Beberapa tajuk unik yang unik termasuk Kitab Rahsia Ejaan Jawi (1929), Kamus Buku Katan PBMPB Diraja Johor (1936), Kitab Kata-kata Melayu, Kata Serumpun Dalam Bahasa Melayu (1957), Easy Malay Vocabulary (1929) dan Loghat Empat Bahasa Arab, Parsi, Urdu dan Melayu (1908).


Koleksi Ungku Aziz

Professor Diraja Dr Ungku Aziz adalah seorang ahli ekonomi terkenal di peringkat antarabangsa yang berkhidmat dalam jawatankuasa UNESCO, FAO, ILO dan di rantau ASEAN. Beliau juga berkhidmat sebagai Naib Canselor dari Universiti Malaya yang ketiga dan paling lama dari tahun 1965 hingga 1988 (24 tahun). Beliau adalah orang Melayu pertama yang menjadi profesor dan naib canselor di negara ini. Koleksinya terdiri daripada satu salinan semua yang ditulis olehnya dan juga koleksinya sendiri.


Koleksi Ibrahim Ya’kob

Ibrahim Ya’kob adalah seorang nasionalis Melayu yang koleksinya diterbitkan semasa perang dunia kedua dari tahun 1940-an. Kebanyakan bahan meliputi sejarah dan politik Indonesia, Malaysia, Rusia dan China serta dalam bahasa seperti bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Inggeris dan bahasa Rusia.


Koleksi Pintado Portuguese

Father Emanuel Joaquim Pintado adalah seorang paderi di Gereja St. Peter di Melaka pada abad ke-19. Koleksinya terdiri daripada buku-buku mengenai bahasa Portugis di luar negara. Koleksi ini menggambarkan aktiviti yang dilakukan oleh Portugis semasa pemerintahan mereka di Melaka, Afrika, India, Asia dan Timur Jauh.


Koleksi M.G.Swift

Profesor Michael Godfrey Swift atau Mohamad Yusof Abdullah berkahwin dengan seorang tempatan dan disangkut ke Universiti Malaya di Singapura dari tahun 1957 hingga 1960. Beliau adalah seorang ahli antropologi sosial yang terkenal di negara ini. Salah satu sumbangannya adalah Persatuan Petani Melayu yang diterbitkan pada tahun 1965 masih dianggap kesusasteraan klasik mengenai antropologi sosial. Kerja-kerja yang dikumpulkannya bertajuk Antropologi Sosial orang Melayu: Essay masih dirujuk. Koleksi peribadi ini didermakan oleh keluarganya.


Koleksi Mohd Taib

Profesor Emeritus Dato ‘Dr. Mohd Taib Osman adalah Naib Canselor kelima Universiti Malaya dan juga Dekan Akademi Pengajian Melayu dari 1991 hingga 1994. Koleksinya terdiri daripada kerja-kerja dalam bidang sains sosial dan kemanusiaan.


Koleksi Manuskrip

Manuskrip Melayu di perpustakaan adalah dalam bentuk skrip Jawi. Secara keseluruhan, Perpustakaan telah memperoleh dan mengekalkan 326 manuskrip Melayu. Sebagai tambahan kepada manuskrip Melayu, terdapat juga naskah-naskah yang ditulis mengenai kitab-kitab Buddha Pali dari Burma, ritual keagamaan di Bali dan pengubatan tradisional orang Batak.


Koleksi Dutch

Koleksi Belanda terdiri daripada bahan-bahan sejarah, budaya, seni, kesusasteraan dan bahasa Kepulauan Melayu semasa era Belanda di Melaka dari tahun 1641 hingga 1824. Data dari bahan-bahan dapat digunakan untuk menggambarkan sejarah setempat dalam tempoh itu. Beberapa dokumen tulisan tangan mengenai Melaka semasa pemerintahan Belanda telah direkodkan. Seawal abad ke-18, Belanda telah menerbitkan buku mengenai kesusasteraan, tatabahasa dan kamus dalam bahasa Melayu. Salah satu buku yang menarik ialah WNT yang merupakan kamus Belanda yang berjumlah 40 jilid. Lain-lain termasuk Buku Tatabahasa Bahasa Melayu dan Kamus Belanda-Melayu dan Melayu-Belanda.


Koleksi Dream of the Red Chamber

Dream of the Red Chamber adalah novel klasik Cina terkenal yang terkenal dengan idea mulia dan nilai-nilai estetika. Karya sastera ini telah menghasilkan minat intelektual dan penyelidikan yang signifikan, dengan disiplin baru yang dibuat, iaitu, “Redology”, yang ditujukan semata-mata kepada kajiannya. Pada tahun 2016, Tan Sri Chan Kong Choy menyumbangkan 40 tahun koleksi novelnya di seluruh dunia untuk menubuhkan sebuah “Dream of the Red Chamber Research Collection” di perpustakaan almamaternya Universiti Malaya.

Ini adalah kompilasi yang besar dari Dream of the Red Chamber dengan pelbagai jenis manuskrip, yang mewakili lebih dari 10 bahasa dan 20 terjemahan yang berlainan. Sejak penubuhan “Redology” banyak kerja yang berkaitan dengan Red Chamber telah diterbitkan dan dihasilkan, termasuk bahan-bahan penyelidikan yang berkaitan dengan Cao Xueqin dan disertasi akademik dari Malaysia dan Singapura. Usia koleksi ini berkisar lebih dari 200 tahun, sejak zaman Jia Qing (Dinasti Qing, 1796-1820) sampai sekarang.


Taiwan Resource Centre for Chinese Studies (TRCCS)

Universiti Malaya telah bertukar Memorandum Persefahaman dengan Perpustakaan Pusat Negara, Taiwan pada 13 Julai 2015. Dengan pemahaman, Pusat Sumber Taiwan untuk Pengajian Cina (TRCCS) ditubuhkan sebagai sebahagian daripada koleksi tetapnya. Pusat sumber ini terletak di Perpustakaan Pengajian Asia Timur, di tingkat 4 Za’ba Memorial Library.

TRCCS akan menjadi platform untuk mempromosikan dan berkongsi sumber kajian China. Perpustakaan Pusat Kebangsaan, Taiwan akan terus menderma buku untuk meningkatkan TRCCS. Selain itu, mereka juga menyediakan akses kepada sumber digital mereka serta e-pangkalan data yang disediakan oleh institut utama di Taiwan. Pusat sumber ini memberi manfaat kepada fakulti, sarjana dan pelajar Universiti Malaya.

Last Update: 27/12/2021