• Perpustakaan Universiti Malaya
  • query_perpustakaan@um.edu.my
  • +60379567800
logo
logo

Pengenalan


Inspirasi ke arah penubuhan arkib itu timbul daripada kesulitan Perpustakaan dalam memperoleh bahan pameran kerana ketidakhadiran atau ketidaklengkapannya dalam koleksi Universiti. Pada masa itu, Perpustakaan perlu meminjam dan membuat salinan barangan yang dipinjam dalam usaha untuk berjaya mengadakan pameran FAFUEMAS. Bahan-bahan yang dikumpul untuk pameran itu, yang terdapat dalam pelbagai format menjadi batu permata koleksi Arkib Universiti Malaya.

Pada awal penyusunan, bahan-bahan telah ditempatkan di Bahagian Koleksi Kebangsaan di Perpustakaan Utama. Sebelum itu, bahan-bahan arkib lain dalam koleksi Perpustakaan, seperti Laporan Tahunan Universiti Malaya diklasifikasikan dengan Nombor Panggilan LG di rak-rak. Bahan-bahan ini kemudian diletakkan di bawah koleksi khas. Walau bagaimanapun, Perpustakaan kemudian mendapati bahawa bahan-bahan yang diarkibkan bercampur dengan Koleksi Rasmi dan perlu dipisahkan.

Pada tahun 1990-an, Koleksi Arkib Universiti Malaya telah ditubuhkan di Perpustakaan Memorial Za’ba. Koleksi ini termasuk bahan bercetak dan tidak bercetak yang berkaitan dengan Universiti Malaya dalam pelbagai format.

Mulai 1 Julai 2014, Unit Arkib ditubuhkan di Perpustakaan Memorial Za’ba untuk mengumpul koleksi arkib Universiti.

Dasar Arkib Universiti Malaya


Dasar Arkib Universiti Malaya merupakan dokumen yang disediakan untuk memastikan rekod yang mempunyai nilai atau sejarah yang berkaitan dengan Universiti disimpan kekal bagi tujuan rujukan, pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan.

Koleksi


JENIS BUTIRAN
BERCETAK Penerbitan UM seperti Berita Universiti, laporan tahunan, kalendar Universiti, jurnal, majalah, buletin, penerbitan Penerbit UM, buku panduan staf akademik, minit mesyuarat, dan kertas peperiksaan.
DIGITAL Terdiri daripada bahan seperti tesis dan disertasi yang dihasilkan oleh pelajar dan kakitangan Universiti Malaya, kertas projek, dan bahan audio visual.
FOTO Mengekalkan nostalgia fotografi Universiti seawal Universiti Malaya di Singapura.
ANUGERAH Menghimpunkan anugerah yang diberikan kepada Universiti Malaya sebagai penghargaan dan koleksi hadiah yang diperoleh oleh Universiti Malaya.
COSTUMES Koleksi pakaian rasmi Universiti Malaya seperti pakaian korporat Universiti.
REPOSITORI INSTITUSI
  1. UM Research Repository: adalah arkib digital akses terbuka yang mengandungi maklumat penyelidikan yang diterbitkan atau tidak diterbitkan oleh penyelidik Universiti Malaya. Repositori ini dikembangkan untuk kemudahan staf akademik dan penyelidik yang membuat penyelidikan sendiri yang telah dikembangkan untuk perkongsian bersama.
  2. Students’ Repository: menyediakan arkib digital latihan ilmiah, disertasi dan tesis yang dihasilkan oleh pelajar dan kakitangan Universiti Malaya. Repositori Biasa: penerbitan rasmi UM yang lain.
  3. UM Memory: koleksi gambar

Kakitangan Arkib UM

No. Nama Jawatan Email No Telefon Imej Profil
1.

Noorsuzila  Mohamad

Pustakawan Kanan noorsuzila@um.edu.my +60379673922
2.

Siti Mawarni Salim

Pustakawan Kanan sitimawarni@um.edu.my +60379673921
3.

Mohd Safri Tahir

Pembantu Pustakawan mohdsafri@um.edu.my +60379676514
3. Azrifirdaus Ahmad Zabidi Pembantu Pustakawan azri8184@um.edu.my +60379676514

Last Update: 18/04/2023