• Perpustakaan Universiti Malaya
 • query_perpustakaan@um.edu.my
 • +60379567800
logo
logo

Pengenalan


Perpustakaan Kejuruteraan adalah salah satu perpustakaan khusus di Universiti Malaya. Fungsi teras Perpustakaan ini adalah untuk menyokong keperluan pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan siswazah, pelajar pascasiswazah, dan kakitangan akademik dan penyelidik Fakulti Kejuruteraan. Walau bagaimanapun, ia juga dibuka kepada pengguna berdaftar lain di Perpustakaan Perpustakaan Universiti Malaya, tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.

 

Koleksi yang dibangunkan mengutamakan program pembelajaran dan pengajaran Fakulti Kejuruteraan terutamanya dalam bidang kejuruteraan bioperubatan, kejuruteraan awam, kejuruteraan kimia, kejuruteraan elektrik, dan kejuruteraan mekanikal. Bahan perpustakaan termasuk sumber primer dan sekunder, seperti buku, jurnal, buku rujukan, disertasi dan tesis, piawaian dan sumber elektronik. Semua maklumat bahan boleh diakses melalui “Pendeta Discovery”.

 • Koleksi Umum

Koleksi yang ditempatkan di rak terbuka dan bertujuan untuk menyokong tujuan pengajaran dan pembelajaran.

 • Koleksi Teras Akademik

Semua bahan bacaan yang disyorkan yang dicadangkan oleh pensyarah dalam senarai bacaan mereka. Bahan diletakkan di rak terbuka dan ditanda dengan pelekat berwarna.

 • Koleksi Rujukan

Koleksi terdiri daripada semua bahan rujukan seperti kamus, ensiklopedia, buku panduan, dan lain-lain.

 • Koleksi Tesis

Semua latihan akademik, disertasi dan tesis yang ditulis oleh pelajar Fakulti Kejuruteraan boleh didapati di sini. Koleksi ini hanya untuk rujukan sahaja.

 • Koleksi Piawaian

Koleksi ini terdiri daripada pelbagai jenis piawaian. Antaranya piawaian SIRIM, British, European, International dan sebagainya. Bahan ini hanya boleh digunakan untuk rujukan di dalam Perpustakaan sahaja.

 
 • Ruang Bacaan

Perpustakaan kejuruteraan menyediakan 105 kerusi untuk pengguna pada satu masa. Terdapat 9 meja karel yang tersedia untuk pengguna yang memerlukan privasi.

 • Komputer

Kemudahan komputer juga disediakan bagi 4 orang pengguna dalam satu masa. Ia turut dilengkapi dengan sambungan internet.

 • Bilik Perbincangan

Terdapat 3 bilik perbincangan di Perpustakaan Kejuruteraan. Bilik perbincangan pertama boleh menampung 7 orang pada satu masa dan terdapat kemudahan komputer dan projektor. Bilik perbincangan kedua mempunyai 2 meja perbincangan yang dapat menampung 12 orang pada satu masa dan bilik perbincangan ketiga juga menyediakan komputer dan meja yang boleh menampung 4 orang pada satu masa. Terdapat juga sofa yang selesa untuk pelajar berbincang dengan santai.

 • Fotokopi

Fotokopi layan diri juga disediakan. Setiap pengguna mesti mengambil perhatian dan mematuhi undang-undang hak cipta Malaysia yang berkaitan dengan fotokopi bahan.

 • Loker

Loker bag terletak bersebelahan pintu utama Perpustakaan Kejuruteraan.

 • Akses WiFi

Perpustakaan ini dilengkapi dengan isyarat internet tanpa wayar atau wi-fi. Akses juga untuk pengguna yang membawa komputer riba atau alatan yang boleh disambung menggunakan isyarat ini. “Login” wi-fi menggunakan nama pengguna dan kata laluan e-mel UM berdaftar anda.

 • Kiosk Buku Pemulangan Sendiri

Kiosk Buku Pemulangan Sendiri beroperasi 24 jam sehari di Perpustakaan Utama. Pengguna boleh menggunakan kemudahan ini untuk mengembalikan buku pada bila-bila masa dan rekod mereka akan dikemas kini secara automatik.

 
 

Zon Bebas


Ruang Belajar Berkumpulan / Individu


Polisi Pinjaman

No. Kategori Keahlian Koleksi Rak Terbuka Denda Lewat Pemulangan Bahan
1. Ijazah Dasar 4 bahan / 30 hari RM0.50 / hari
2. Ijazah Tinggi 6 bahan / 30 hari RM0.50 / hari
5. Pensyarah (  Sepenuh masa) 10 bahan / 30 hari RM0.50 / hari
6. Pegawai UM 2 bahan / 30 hari RM0.50 / hari

The Team

No. Nama Jawatan Emel No.Tel Imej Profil
1. Muhamad Faizal Abd Aziz Pustakawan Kanan, Ketua mfaizal@um.edu.my +60379675259
2.

Md. Fazli Aziz

Pembantu Pustakawan  lie9@um.edu.my +6037967
3.

Rafidah Abu Othman

Pembantu Pustakawan  fieda@um.edu.my +6037967


Alamat

Perpustakaan Kejuruteraan,
Tingkat 6, Fakulti Kejuruteraan,
Universiti Malaya,
50603 Lembah Pantai, Kuala Lumpur
NoTel: +603-7967 5259

WAKTU PEMBUKAAN

 • Isnin-Jumaat8:00-17:00
 • Sabtu-AhadTutup
 • Sembahyang JumaatTutup
 • Cuti UmumTutup

Last Update: 07/11/2023