• Perpustakaan Universiti Malaya
 • query_perpustakaan@um.edu.my
 • +60379567800
logo
logo

Pengenalan


Perpustakaan Peringatan Za’ba (Perpustakaan Peringatan Za’ba) atau yang lebih dikenali sebagai PPZ mengandungi bahan-bahan yang tidak diterbitkan dan diterbitkan di Malaysiana. Ia amat kaya dengan bidang bahasa Melayu, kesusasteraan dan budaya. Bahan-bahan ini disimpan dalam koleksi tertutup untuk pemeliharaan dan pengguna dibenarkan kemudahan rujukan di kawasan bacaan yang ditetapkan.

 
 • Monograf

Buku-buku koleksi Malaysiana yang diterbitkan di dalam dan di luar negara, terutamanya dalam bidang bahasa Melayu, kesusasteraan dan budaya, kamus Melayu / Indonesia sejak dari yang diterbitkan pada abad ke-17 hingga sekarang.

 • Kertas Kerja Persidangan

Kertas persidangan yang tidak diterbitkan atau diterbitkan di seminar atau persidangan yang diadakan di Malaysia. Kertas kerja persidangan tersebut yang telah diindeks, boleh dilihat melalui pangkalan data indek i-Malaysiana di Pendeta Discovery (Web Pac)

 • Penerbitan bahan bersiri dan Penerbitan Rasmi

Penerbitan bersiri dan penerbitan rasmi terutamanya laporan tahunan dan bahan berkaitan lain yang diterbitkan oleh Jabatan Kerajaan dan Badan Berkanun di Malaysia.

 • Manuskrip

Manuskrip asli dan manuskrip dalam format mikrofilem /’microfiche’ terutama bahasa Melayu, kesusasteraan dan Islam.

 • Koleksi Peribadi

Koleksi yang disumbangkan atau diperoleh daripada individu / tokoh terkemuka seperti Allahyarham Tan Sri Zainal Abidin bin Ahmad terkenal dalam bidang kajian Melayu, termasuk koleksi surat-surat peribadi beliau (Koleksi Za’ba), Ungku Abdul Aziz seorang ahli ekonomi dan bekas Naib Canselor Universiti Malaya (Koleksi Ungku Aziz), Natonalis Melayu lbrahim Ya’kob (koleksi Ibrahim Ya’kob) dan koleksi buku Father Pindato mengenai Portugis.

 
 • Perkhidmatan Fotokopi

Perkhidmatan fotokopi dikendalikan oleh vendor komersial disediakan di Perpustakaan. Terdapat perkhidmatan fotokopi yang dikendalikan oleh kakitangan dan perkhidmatan diri. Pengguna harus mematuhi dan mematuhi undang-undang semasa mengenai hak cipta di Malaysia.

 • Kaunter Perkhidmatan

Menyediakan perkhidmatan pinjaman bahan secara dalaman.

 • Ruang Bacaan

Terdapat ruang bacaan dan ruang santai disediakan kepada pengguna perpustakaan.

 

Zon Bebas


Kawasan 1

Kawasan 2

Kawasan 3

Ruang Belajar Kumpulan / Individu


Repografi


Bahan yang dibenarkan untuk dibuat salinan adalah bergantung kepada kondisi dan jenis bahan. Latihan ilimah tidak dibenarkan untuk difotokopi.

Jenis Bahan Bilangan Mukasurat Staf dan pelajar UM IPTA / Badan Kerajaan IPTS / Individu
Buku & Penerbitan Rasmi 10% sahaja RM0.20 (1 Mukasurat) RM10.00/1-10 Mukasurat + RM2.00 (setiap 10 mukasurat tambahan) RM15.00/1-10 Mukasurat + RM5.00 (setiap 10 mukasurat tambahan)
Jurnal (Malaysiana) Tiada had RM0.20 (1 Mukasurat) RM10.00/1-10 Mukasurat + RM2.00 (setiap 10 mukasurat tambahan) RM15.00/1-10 Mukasurat + RM5.00 (setiap 10 mukasurat tambahan)
Kertas Persidangan Maksimum 3 kertas persidangan RM0.20 (1 Mukasurat) RM10.00/1-10 Mukasurat + RM2.00 (setiap 10 mukasurat tambahan) RM15.00/1-10 Mukasurat + RM5.00 (setiap 10 mukasurat tambahan)
Latihan Ilimiah Tidak dibenarkan Tidak dibenarkan Tidak dibenarkan Tidak dibenarkan
Koleksi Peribadi Tidak dibenarkan Tidak dibenarkan Tidak dibenarkan Tidak dibenarkan


The Team

Nama Jawatan Emel No.Tel Imej Profil
Zaharani Aiyub Koordinator, Pustakawan Kanan zaharaha@um.edu.my  +60379674961
Hanani Fauzi Pustakawan Kanan hananif@um.edu.my  +60379673845
Noorsuzila Mohamad Pustakawan Kanan noorsuzila@um.edu.my  +60379673922
Siti Mawarni Salim Pustakawan Kanan sitimawarni@um.edu.my  +60379673921
Abd Hamid Md Isa Pembantu Pustakawan Kanan hamiza@um.edu.my +60379673847
Muhammad Harris Chin Abdullah Pembantu Pustakawan Kanan harischin@um.edu.my  +6037967
Mohd Idham Arsa Pembantu Pustakawan Kanan idzham@um.edu.my +6037967
Mohd.Radi Mustapha Pembantu Pustakawan Kanan radi@um.edu.my  +60379673847
Norashikin Jaapar Pembantu Pustakawan ek_0204@um.edu.my  +6037967
Nur Salina Muhammad Zahari Pembantu Pustakawan nursalina@um.edu.my  +6037967
Nur Syarafina Zainurin  Pembantu Tadbir syarafina@um.edu.my  +60379673847
Mohd Firdaus Md Tazar Pembantu Tadbir firdaustazar@um.edu.my  +60379673847
Fatimah Mustafa Pembantu Operasi zamly@um.edu.my  +60379673847
 


Alamat

Perpustakaan Peringatan Za’ba,
Universiti Malaya,
50603 Lembah Pantai,
Kuala Lumpur.
No.Tel: +603-7967 3847
Faks: +603-7967 3917

WAKTU PEMBUKAAN

 • Isnin-Jumaat8:00-17:00
 • Sabtu-AhadTutup
 • Cuti UmumTutup

Last Update: 19/04/2023