• Perpustakaan Universiti Malaya
  • query_perpustakaan@um.edu.my
  • +60379567800
logo
logo

Rak Terbuka / Koleksi Umum

Koleksi rak terbuka terdiri daripada buku teks dan monograf pelbagai mata pelajaran yang diperoleh untuk menyokong pembelajaran, pengajaran dan keperluan penyelidikan Universiti. Semua kakitangan akademik, pelajar dan ahli berdaftar yang sah di Perpustakaan dibenarkan meminjam dari koleksi ini.


Tesis Dan Disertasi

Koleksi ini terdiri daripada tesis dan disertasi pelajar pascasiswazah Universiti Malaya dan juga tajuk terpilih dari Universiti Nasional Singapura. Koleksi ini adalah koleksi akses tertutup.


Koleksi Bahan Rujukan

Sumber rujukan seperti kamus, ensiklopedia, buku panduan, direktori dan panduan bahan Perpustakaan untuk penyelidikan juga disediakan.


Koleksi Teras Akademik

Koleksi Teras Akademik terdiri daripada buku teks, yang dicadangkan oleh pensyarah untuk pelajar mereka.


Koleksi Bacaan Bebas

Koleksi ini mengandungi buku fiksyen dan bukan fiksyen yang popular untuk dilayari dan dipinjam. Novel dan koleksi bacaan seperti motivasi, biografi, koleksi puisi, fiksyen remaja, humor, penulisan sains popular, dan banyak lagi ditulis dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu.


Koleksi Jurnal

PUM melanggan kebanyakan jurnal teras dalam pelbagai bidang. Isu terdahulu (jurnal berjilid) ada disimpan di perpustakaan.


Pangkalan Data Elektronik

Perpustakaan melanggan pangkalan data elektronik utama dalam pelbagai bidang. Pangkalan data elektronik ini termasuk e-jurnal, e-buku dan sitasi indeks. Ia boleh diakses melalui A – Z Online Databases.


Audio & Koleksi Video

Perpustakaan Universiti Malaya mempunyai koleksi media untuk menyokong penyelidikan dan pengajaran dan pembelajaran Universiti. Antara koleksi dalam unit media ialah VHs, CD, piring hitam, blu-ray. Terdapat koleksi yang hanya boleh digunakan di perpustakaan menggunakan peralatan yang disediakan. Di samping itu, bahan bukan akademik seperti filem boleh dipinjam mengikut kelayakan pinjaman.


Kindle

eBook dan alat pembaca ebook amat terkenal di negara membangun. Kos penghantaran buku berkualiti dengan menggunakan Amazon Kindles lebih cepat dan lebih murah.

Perpustakaan Universiti Malaya menawarkan para pengguna peluang untuk mencuba teknologi yang semakin popular ini. Kindle Library UM telah dimuatkan dengan tajuk jualan terlaris, Motivasi dan Inspirasi dan banyak lagi. Pelajar dan kakitangan perpustakaan kini layak untuk meminjam Kindle selama dua minggu.


Last Update: 27/12/2021