• Perpustakaan Universiti Malaya
  • query_perpustakaan@um.edu.my
  • +60379567800
logo
logo
Slide1
| Nucleus of Knowledge

Perpustakaan Universiti Malaya

Slide2

Slide3
~ An early-morning walk is a blessing for the whole day.

'brisk walk' bersama kami

Slide4
Perpustakaan Universiti Malaya

Gotong royong perdana

Pencarian Sumber Perpustakaan

​ ​ ​

A Values-led University Library with Global Purpose

Perpustakaan ini ditubuhkan pada tahun 1959 dan mempunyai jumlah koleksi lebih daripada sejuta judul terkini. Perpustakaan ini terdiri daripada Perpustakaan Pusat yang menyediakan kemudahan perpustakaan untuk seluruh kampus. Sebagai tambahan kepada ...

LATEST NEWS

UPCOMING EVENTS

Highlights