• Perpustakaan Universiti Malaya
  • query_perpustakaan@um.edu.my
  • +60379567800
logo
logo

TIDREC@UM

Ministry of Health, Malaysia


LIBRARY GUIDES


CLINICAL ETHICS RESOURCES: PATIENT'S DUTY


Kompilasi sumber mengenai etika klinikal COVID-19. Ia bertujuan untuk membimbing profesional penjagaan kesihatan semasa membuat keputusan mereka yang melibatkan pesakit wabak. Ia adalah inisiatif yang diselaraskan oleh Etika Klinikal Malaysia (CEM). CEM terdiri daripada pasukan pakar bebas pelbagai latar belakang termasuk etika klinikal yang berasal dari beberapa institusi penjagaan kesihatan dan pengajian tinggi di Malaysia.

EVIDENCE RETRIEVAL SERVICES
(CERS)


COVID-19 Evidence Retrieval Service (CERS) adalah inisiatif Fakulti Perubatan Universiti Malaya. CERS ialah platform yang bertujuan untuk membantu doktor dengan mendapatkan semula bukti terbaik yang tersedia berkenaan COVID-19.

Perkhidmatan ini disediakan oleh pasukan pakar perubatan berasaskan bukti, pustakawan, doktor dan pelajar perubatan.


SUMBER AKSES TERBUKA


Sumber percuma untuk Novel Coronavirus 2019 (COVID-19)

Read More


Last Update: 01/09/2023