• Perpustakaan Universiti Malaya
  • query_perpustakaan@um.edu.my
  • +60379567800
logo
logo

PERPUSTAKAAN PERUBATAN T.J DANARAJ


Ditubuhkan pada tahun 1963, T.J. Perpustakaan Perubatan Danaraj menyediakan keperluan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan bagi staf akademik, pelajar sarjana muda, pelajar pascasiswazah dan penyelidik Fakulti Perubatan serta keperluan para pelajar kejururawatan, klinik dan kakitangan profesional Pusat Perubatan Universiti Malaya yang adalah hospital pengajaran Universiti Malaya. 

PERPUSTAKAAN UNDANG-UNDANG TAN SRI PROF. AHMAD IBRAHIM


Pada 18 Jun 1999, Perpustakaan Undang-undang telah dinamakan sebagai Perpustakaan Undang-undang Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim dalam menghargai sumbangannya kepada Fakulti Undang-undang dan Perpustakaan Undang-Undang Universiti Malaya. Sejak penubuhan pada tahun 1959, Perpustakaan Utama mula memperolehi bahan perundangan bersama koleksi umum dan disiplin lain. Walau bagaimanapun, pada tahun 1972, Fakulti Undang-undang Universiti Malaya telah menjadi sekolah undang-undang pertama di negara ini. Semua  sumber bahan  perundangan telah dipindahkan ke bangunan Perpustakaan Undang-undang yang baru yang terletak bersebelahan dengan Fakulti Undang-undang.

PERPUSTAKAAN PERINGATAN ZA'BA


Perpustakaan Peringatan Za’ba (Perpustakaan Peringatan Za’ba) atau yang lebih dikenali sebagai PPZ mengandungi bahan-bahan yang tidak diterbitkan dan diterbitkan di Malaysiana. Ia amat kaya dengan bidang bahasa Melayu, kesusasteraan dan budaya. Bahan-bahan ini disimpan dalam koleksi tertutup untuk pemeliharaan dan pengguna dibenarkan kemudahan rujukan di kawasan bacaan yang ditetapkan.

Last Update: 20/02/2022