• Perpustakaan Universiti Malaya
  • query_perpustakaan@um.edu.my
  • +60379567800
logo
logo
Slide1
| Nucleus of Knowledge

Perpustakaan Universiti Malaya

Slide2
 

 

Slide3
 

 

Slide4
~ An early-morning walk is a blessing for the whole day.

'brisk walk' bersama kami

Slide5
Perpustakaan Utama

Collaborative Learning Area

Slide6
 

 

Slide7
Perpustakaan Universiti Malaya

Gotong royong perdana

Slide8
~ Warisan Khazanah Ilmu

Manuskrip

READ MORE
Slide9
~ Koleksi Penyelidikan

Dream of the red chamber

Pencarian Sumber Perpustakaan

​ ​ ​

A Values-led University Library with Global Purpose

Perpustakaan ini ditubuhkan pada tahun 1959 dan mempunyai jumlah koleksi lebih daripada sejuta judul terkini. Perpustakaan ini terdiri daripada Perpustakaan Pusat yang menyediakan kemudahan perpustakaan untuk seluruh kampus. Sebagai tambahan kepada ...

LATEST NEWS

UPCOMING EVENTS

Highlights