• Perpustakaan Universiti Malaya
  • query_perpustakaan@um.edu.my
  • +60379567800
logo
logo

Perpustakaan Khusus


Terdapat sejumlah 10 perpustakaan khas yang berada di fakulti dan terdiri daripada koleksi khas khusus untuk mata pelajaran pengajaran dan pembelajaran fakulti.

Perpustakaan Alam Bina

Perpustakaan Pergigian

Perpustakaan Pengajian Asia Timur

Perpustakaan
Pendidikan

Perpustakaan Kejuruteraan

Perpustakaan Pengajian India

Perpustakaan Akademi Pengajian Islam, Kuala Lumpur

Perpustakaan Akademi Pengajian Islam, Kampus Bachok, Kelantan 

Perpustakaan Bahasa &
Linguistik

Perpustakaan Akademi Pengajian Melayu

Last Update: 04/01/2022