• Perpustakaan Universiti Malaya
  • query_perpustakaan@um.edu.my
  • +60379567800
logo
logo


A-Z Online Databases

Cari pangkalan data perpustakaan terbaik untuk penyelidikan anda. Tapis mengikut Subjek, Jenis Pangkalan Data (Pilihan) atau semak imbas senarai Pangkalan Data A hingga Z. Pilih pangkalan data yang paling sesuai dengan topik tertentu anda dan klik untuk log masuk ( Log masuk sekali sahaja setiap sesi)


AUNILO Institutional Repository Discovery Service

AUNILO ialah usaha berterusan dalam meningkatkan rangkaian maklumat di kalangan  universiti ahli melalui perkongsian sumber akademik digital


Common Repository

Inisiatif oleh perpustakaan untuk memelihara barang-barang cetak secara digital untuk meningkatkan aksesibiliti serta memelihara salinan lama barangan seperti gazet, majalah, jurnal dan buku.

Buat sementara waktu, platfom ini tidak sesuai dibuka menggunakan pelayar Chrome, Edge & Safari. Pengguna dinasihatkan menggunakan pelayar Mozilla Firefox.


eJournal@UM

eJournal@UM dibangunkan oleh PTM, sistem e-Journal adalah sistem pengurusan penerbitan bersepadu yang bertujuan untuk mengumpul maklumat tentang output akademik Universiti Malaya. Ia berfungsi sebagai platform untuk pensyarah, pengarang, editor dan penyemak untuk bekerjasama dan menerbitkan artikel


UM Memory

Inisiatif oleh perpustakaan untuk memelihara foto berharga University of Malaya dengan konteks sejarah untuk komuniti kampus dan negara pada umumnya. Ia hanya boleh diakses di dalam Kampus Universiti Malaya sahaja.

Buat sementara waktu, platfom ini tidak sesuai dibuka menggunakan pelayar Chrome, Edge & Safari. Pengguna dinasihatkan menggunakan pelayar Mozilla Firefox.


UM Research Repository

Repositori Penyelidikan Universiti Malaya adalah arkib digital Terbuka Akses yang mengandungi butiran kerja penyelidikan yang diterbitkan dan tidak diterbitkan yang dihasilkan oleh penyelidik UM. Ia telah ditubuhkan untuk menyediakan perkhidmatan deposit untuk kakitangan akademik dan penyelidik.


Students' Repository

Students' Repositori menyediakan arkib dalam talian untuk kerja bertulis pelajar Universiti Malaya seperti latihan akademik, disertasi dan tesis.

Buat sementara waktu, platfom ini tidak sesuai dibuka menggunakan pelayar Chrome, Edge & Safari. Pengguna dinasihatkan menggunakan pelayar Mozilla Firefox.

Last Update: 16/12/2023