• Perpustakaan Universiti Malaya
  • query_perpustakaan@um.edu.my
  • +60379567800
logo
logo


PERATURAN 


Pengguna perlu memastikan bilik karel dan peralatannya sentiasa bersih dan kemas seperti berikut

  • Jangan menampal kertas atau nota pada pintu atau dinding
  • Dilarang membawa makanan dan minuman atau merokok di dalam bilik
  • Membawa kerusi dari ruang membaca ke dalam bilik tidak dibenar

         Pastikan semua lampu dimatikan dan pintu terkunci sebelum meninggalkan bilik.         

Keluarkan semua bahan perpustakaan yang tidak dipinjam dari bilik setiap hari.

Menjaga persekitaran yang senyap dan tenang untuk mengelakkan mengganggu pengguna lain

Bilik karel adalah untuk penggunaan individu sahaja.

Kunci bilik karel hendaklah dikembalikan ke pejabat / kaunter setelah tarikh luput.

Kehilangan kunci bilik karel harus dilaporkan dengan segera dan pengguna dikenakan denda RM20.00.

Pengguna yang gagal mengembalikan kunci akan kehilangan keistimewaan menggunakan bilik karel pada masa akan datang.

Perpustakaan tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan barang-barang peribadi yang disimpan di bilik karel.

Simpan perabot atau peralatan perpustakaan di tempatnya setiap masa.

SEKIRANYA TERDAPAT DAKWAAN PELANGGARAN PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG, PERPUSTAKAAN BERHAK MENARIK HAK ISTIMEWA MENGGUNAKAN BILIK KAREL INI.


Last Update: 27/12/2021